GWARANCJA

Gwarancje obowiązują od daty zakupu w firmie Red Tukan. Oryginał paragonu/faktury jest wymagany jako dowód zakupu. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową kupna. Gwarancja łącznie z zawartą w gwarancji rękojmią zostaje udzielona na okres 36 miesięcy od daty zakupu mebli. Dodatkowa gwarancja udzielona została na: szuflady blum – dożywotnia gwarancja, szuflady z pełnym wysuwem – 15 lat gwarancji, zawiasy blum – dożywotnia gwarancja, podnośniki gazowe 2 lata gwarancji, podnośniki firmy blum – 30 lat gwarancji . Szuflady zastosowane w meblach maja max 30kg udźwigu. Szafki wiszące mają zastosowanie do max 30kg udźwigu. Wyjątki Uszkodzenia powstałe w wyniku samodzielnego dokonywanego przez klienta niewłaściwego transportu oraz przenoszenia mebli. Uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta. Uszkodzenia powstałe w wyniku samodzielnej ingerencji w meble oraz przy przeróbkach wykonywanych we własnym zakresie przez klienta. Uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami konserwacji i przechowywania, a także: – wady i uszkodzenia (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze mebla) z powodu których obniżono cenę, – niezamierzone przez producenta różnice w profilach, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano mebel, a w szczególności: różnice w fakturze i odcieniu drewna litego (również niejednorodne pokrycie lakierem), gdzie drobne różnice nie są wadą wyrobu, a wynikają ze specyfiki danych materiałów oraz naturalnych właściwości i wad drewna, (dotyczy także różnice kolorów anodowanego aluminium, czy kolorów folii mdf spowodowane różną datą partii produkcyjnych – towar zamawiany w dużych odstępach czasu), – wszelkie oczekiwania klienta dotyczące jakości lub zakresu umowy odbiegające od przyjętego przez Wykonawcę standardu za wyjątkiem tych przypadków, w których w umowie-zamówieniu dokonano zapisu o zmianie standardu realizacji umowy, – reklamacje spowodowane błędnym wyobrażeniem Zamawiającego o produkcie w przypadku, gdy zamówienie realizowane jest w oparciu o symbol produktu, – uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego ( przeciętnego, normalnego) zużycia, – uszkodzenia powstałe przez brak sprawnego okapu lub przez nieprawidłowo używane lub funkcjonujące wyroby (urządzenia) elektryczne i gazowe, a w szczególności w przypadku zepsucia się tych urządzeń lub wpływu użytkowania urządzeń nie przeznaczonych do zabudowy, – wypaczenie się frontów w wyniku dużych zmian lub złych warunków klimatycznych w pomieszczeniu jak również wyniku złego korzystania z lodówki (otwarcie lodówki bezpośrednio po jej zamknięciu), – sytuacje, w których reklamowana jest funkcjonalność wyrobu, czy zestawu jeżeli był on wykonany właściwie dla projektu zleconego lub został zaakceptowany przez Zamawiającego oraz został wykonany zgodnie ze standardami przyjętymi przez Wykonawcę. – zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych, – pęknięcia i zarysowania powierzchni spowodowane uderzeniem, – uszkodzenia mechaniczne akcesorii meblowych spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub użyciem niepotrzebnie zbyt dużej siły.